Porady

Czarno-białe krzyż i róże

Nekrolog i klepsydra. Podstawowe różnice

Nekrolog i klepsydra to dwie różne rzeczy. Nekrolog jest krótką i podaną do wiadomości publicznej informacją o śmierci danej osoby. Kanałem informacyjnym jest najczęściej lokalna prasa, radio, ewentualnie telewizja. Nekrolog może mieć charakter informacyjny, może również przybrać formę wspomnienia o zmarłym z jednoczesnym złożeniem kondolencji jego najbliższym. Nekrologi publikuje się również w związku z rocznicą […]

czytaj więcej
Figurka anioła i kwiaty na grobie, zgon nienarodzonego dziecka

Zgon nienarodzonego dziecka

Śmierć najbliższych nierozerwalnie wiąże się z bólem. Są jednak w życiu chwile, w których ból ten może być jeszcze większy – na przykład w sytuacji, gdy kobieta spodziewa się dziecka, lecz niestety z jakichś przyczyn umiera ono jeszcze w jej łonie lub odchodzi w wyniku poronienia. Co wtedy robić? Czy można pochować takie dziecko? Obowiązujące […]

czytaj więcej
Umierający senior, żona trzyma go za rękę

Kto zajmuje się stwierdzeniem zgonu

Lekarz czy koroner – kto stwierdza zgon W Polsce instytucja koronera nie występuje. Prawodawstwo do stwierdzenia zgonu, orzeczenia jego czasu i przyczyny (także ustalenia, czy śmierć nastąpiła z powodów naturalnych) wyznacza lekarza medycyny sądowej. Zdolność taką mają również lekarze domowi i pogotowia ratunkowego. Stwierdzenie zgonu jest niezbędne do rozpoczęcia formalności pogrzebowych. Niestety, coraz częściej słychać, […]

czytaj więcej
Kwiaty na trumnie w kostnicy, obok paląca się świeca

Donacja organów po śmierci

Możemy uratować komuś życie nawet po własnej śmierci. W jaki sposób? Wystarczy zostać donorem organów, przeznaczając je do transplantacji. Z założenia, każdy jest takim dawcą (polskie prawodawstwo przewiduje tu domniemanie zgody), o ile oczywiście nie złożył sprzeciwu w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów i jeśli tylko jego tkanki nadają się do przeszczepu (mówi o tym Ustawa z […]

czytaj więcej
Kobieta trzyma lilie, dotyka trumny na pogrzebie

Zasiłek pogrzebowy

Jak się o niego ubiegać? Wystąpienie o zasiłek pogrzebowy z reguły formalizowane jest przez pracowników zakładu pogrzebowego, którzy do tego celu będą potrzebowali akt zgonu, dokument tożsamości zmarłego oraz dokument poświadczający zatrudnienie lub uprawnienia do pobierania świadczeń socjalnych (renta i emerytura). Jeżeli jednak dom pogrzebowy nie oferuje takiej usługi, należy procedury dopilnować samemu. Co warto […]

czytaj więcej
Kobieta w żałobie załatwia z eleganckim mężczyzną formalności pogrzebowe

Formalności pogrzebowe

Śmierć bliskiej osoby powoduje rozpoczęcie określonej procedury prowadzącej do pogrzebania zwłok. Pierwszym jej elementem staje się uzyskanie karty zgonu. Jeżeli mamy do czynienia ze śmiercią w placówce medycznej, kartę zgonu wypisze oddziałowy lekarz, w innym przypadku zrobi to lekarz opiekujący się zmarłym przez ostatni miesiąc przed śmiercią (30 dni; zwykle jest to lekarz rodzinny) lub […]

czytaj więcej
Rodzina trzymająca róże w żałobie na pogrzebie

Zachowanie na pogrzebie

Savoir-vivre ceremonii Ceremonia pogrzebowa jest ceremonią podniosłą, poważną i pełną zadumy. Jeżeli zmarły był nam osobą szczególnie bliską, wskutek rozpaczy, smutku czy roztargnienia możemy stracić orientację jak się zachować na jego pogrzebie. Choćby dlatego warto jest zapoznać się z funeralnym savoir-vivre i nie popełnić gafy w trakcie ceremonii. A wbrew pozorom, jest to dosyć łatwe. […]

czytaj więcej
Zwłoki w kostnicy

Przekazanie zwłok akademii medycznej

Nie zawsze zwłoki trafiają po śmierci do zakładu pogrzebowego. Niektórzy zmarli aktem notarialnym (koniecznie na piśmie) zastrzegają sobie przekazanie własnego ciała na potrzeby uczelni medycznych do celów naukowych. To wielkoduszny gest, nic bowiem nie zastąpi ludzkiego ciała w nauce anatomii. Jak wskazują głosy naukowców z uczelni medycznych w Polsce, nawet najlepsze podręczniki czy fantomy nie […]

czytaj więcej
Ceremonia kremacji Manikarnika Burning Ghat, pogrzeb w tradycji Hindu

Pogrzeb w tradycji hindu

Indie jako kraj charakteryzują się mnogością wierzeń, stąd też trudno jest jednoznacznie opisać rytuał pogrzebowy tam kultywowany. Część obrzędów jest jednak w hinduskich wierzeniach zbliżona, co może nam dać pewien obraz pochówku w tradycji hindu. Tradycji tej towarzyszy filozofia, według której śmierć nie jest zjawiskiem smutnym, lecz radosnym i przybliżającym zmarłego do absolutnego boga hinduizmu, […]

czytaj więcej
Cmentarz islamski, pogrzeb w kulturze islamu

Pogrzeb w kulturze islamu

Pogrzeb w kulturze islamu różni się diametralnie od tradycyjnego pogrzebu w obrządku katolickim. Dla wyznawców islamu śmierć to moment przejścia do innego świata. Muzułmanie wierzą, że w chwili wydania z siebie ostatniego tchnienia pojawia się Anioł Śmierci (Azrael) i zabierając duszę zmarłego, zanosi ją do raju. Dlatego też umierająca osoba nie powinna odchodzić samotnie. Powinna […]

czytaj więcej