Witamy na naszej stronie

Zakład Pogrzebowy Wrocław - Bożena Witwicka. Gwarancja kompleksowych usług.
Nasz zakład działa nieprzerwanie od 1973 roku... Przez te wszystkie lata działalności misją naszej firmy była profesjonalna pomoc w organizacji pożegnania bliskiej osoby. Oferujemy Usługi pogrzebowe Wrocław. Zakład Pogrzebowy we Wrocławiu świadczy Usługi pogrzebowe Wrocław. Świadczymy pomoc w tej ciężkiej dla każdego chwili - Zakład Pogrzebowy Wrocław.

Kremacja Wrocław, Usługi pogrzebowe Wrocław, Zakład Pogrzebowy Wrocław

Zakład Pogrzebowy Wrocław

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu.


Adres:
ul. Podwale 30
50-950 Wrocław
tel.centrala: (71) 371 81 14 - 18
fax: (71) 371 81 02

Sekretariat Prokuratora Okręgowego : (71) 344 22 24
Sekretariat z-cy Prokuratora Okręgowego : (71) 371 81 03
e-mail: sekretariat@prokuratura.wroclaw.pl
Prokurator Okręgowy: Katarzyna Boć-Orzechowska
Z-ca Prokuratora Okręgowego: Katarzyna Kwiatkowska
Z-ca Prokuratora Okręgowego: Ewa Owsik-Liber
Godziny urzędowania: 7:30 - 15:30

Prokuratura jest państwowym organem, którego zadaniem jest strzeżenie praworządności, czuwanie nad ściganiem przestępstw i oskarżanie przed sądem.

Prokuratura Wojewódzka we Wrocławiu została powołana 20 lipca 1950 roku.
Na mocy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1998 została przekształcona w Prokuraturę Okręgową. Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu jest jednostką nadrzędną nad następującymi Prokuraturami Rejonowymi: Wrocław Fabryczna, Wrocław Krzyki Wschód, Wrocław Krzyki Zachód, Wrocław Psie Pole, Wrocław Stare Miasto, Wrocław Śródmieście oraz terenowymi w Miliczu, Oleśnicy, Oławie, Strzelinie, Środzie Śląskiej, Trzebnicy i Wołowie. Jest ona największą spośród Prokuratur Okręgowych, podlegających Prokuraturze Apelacyjnej we Wrocławiu.

Adresy prokuratur rejonowych:

Prokuratura Rejonowa Dla Wrocławia Fabrycznej
ul. Sądowa 2
50-046 Wrocław
tel. (71) 371 81 32 - 39, 371 81 43 - 46
fax. (71) 371 81 40
e-mail: fabryczna@prokuratura.wroclaw.pl

Prokurator Rejonowy: Piotr Jaworski

Z-ca Prokuratora Rejonowego: Agnieszka Skoczek

Godziny urzędowania: 7:30 - 15:30

We wtorki w godzinach 8:00- 17:00 dyżur pełni ponadto Prokurator Rejonowy lub Zastępca Prokuratora Rejonowego.

Obszar właściwości Prokuratury Rejonowej Wrocław Fabryczna:
część miasta Wrocław w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Fabryczna.
Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Krzyki-Wschód
ul. Piłsudskiego 38b
50-033 Wrocław
tel. (71) 337 45 50
fax. (71) 337 45 51
e-mail: krzyki-wschod@prokuratura.wroclaw.pl

Prokuratur Rejonowy: Bogdan Wrzesiński

Z-ca Prokuratora Rejonowego: Iwona Chmielecka

Godziny urzędowania: 7:30 - 15:30

W środy w godzinach 8:00- 17:00 dyżur pełni ponadto Prokurator Rejonowy lub Zastępca Prokuratora Rejonowego.

Obszar właściwości Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia Krzyki Wschód:
część miasta Wrocław obejmującej obszar wyznaczony od północnego zachodu, od Mostu Grunwaldzkiego rzeką Odrą w kierunku południowo-wschodnim do granicy miasta Wrocławia, granicami miasta w kierunku południowo-zachodnim do ul. Buforowej, ul. Buforową do ul. Bardzkiej, ul. Bardzką do ul. Hubskiej, ul. Hubską do nasypu kolejowego, nasypem kolejowym (kierunek Dworzec Główny PKP) do placu przed Dworcem PKP (łącznie z placem), nasypem kolejowym do łącznika ul. Stawowej, łącznikiem ul. Stawowej do ul. J. Piłsudskiego, ul. J. Piłsudskiego do ul. Dworcowej, ul. Dworcową do ul. Podwale, ul. Podwale do ul. J. Słowackiego, ul. J. Słowackiego do pl. Społecznego, pl. Społecznym do Mostu Grunwaldzkiego oraz obiekty znajdujące się na szlaku kolejowym przebiegającym przez część miasta Wrocław-Krzyki wraz z terenem Dworca Głównego PKP.
Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Krzyki - Zachód
ul. Powstańców Śląskich 161
53-138 Wrocław
tel. (71) 364 67 64 - 68
fax. (71) 364 67 63
e-mail: krzyki-zachod@prokuratura.wroclaw.pl

Prokurator Rejonowy: Anna Monika Molik

Z-ca Prokuratora Rejonowego: Jolanta Kosztubajda-Michniewicz

Z-ca Prokuratora Rejonowego: Aleksandra Cader-Krupa

Godziny urzędowania: 7:30 - 15:30

Godziny przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków: w godzinach urzędowania

Obszar właściwości Prokuratury Rejonowej Wrocław Krzyki-Zachód:
część miasta Wrocław obejmująca obszar wyznaczony od południa, od granicy miasta ul. Buforową do ul. Bardzkiej, ul. Bardzką do ul. Hubskiej, ul. Hubską do nasypu kolejowego, nasypem kolejowym w kierunku zachodnim do ul. Zaporskiej, ul. Zaporską do ul. Gajowickiej, ul. Gajowicką do ul. Racławickiej, ul. Racławicką do rzeki Ślęży (przy Al. Piastów), ogródkami działkowymi, przecinając prostopadle ul. Jutrzenki, do terenu zabudowanego Osiedla Oporów, obrzeżem zabudowanego Osiedla Oporów do ul. Karmelkowej, prostopadle do południowej granicy miasta Wrocławia, granicą miasta w kierunku południowo-wschodnim do ul. Buforowej oraz gminy Kobierzyce, Sobótka i Żórawina.
Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Psie Pole
ul. Podwale 28
50-040 Wrocław
tel. (71) 371 81 32 - 39, 371 81 43 - 46
fax. (71) 371 81 27
e-mail: psie-pole@prokuratura.wroclaw.pl

Prokurator Rejonowy: Beata Łęcka

Z-ca Prokuratora Rejonowego: Karolina Stocka-Mycek

Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

W sprawach skarg i wniosków interesanci przyjmowani są w godzinach od 9:00 do 15:00 przez prokuratora dyżurnego.

Prokurator Rejonowy lub jego Zastępca przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 14:00 oraz w środy od godziny 15:30 do 16:30.
Obszar właściwości Prokuratury Rejonowej Wrocław Psie Pole: część miasta Wrocław w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Psie Pole.
Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Stare Miasto

ul. Sądowa 2
50-046 Wrocław
tel. (71) 371 81 32 - 39, 371 81 43 - 46
fax: (71) 371 81 51
e-mail: staremiasto@prokuratura.wroclaw.pl

Prokurator Rejonowy: Jarosław Dorywała

Z-ca Prokuratora Rejonowego: Iwona Zełep-Pęcherzewska

Z-ca Prokuratora Rejonowego: Aneta Świtała

Godziny urzędowania: 7:30 - 15:30

W środy w godzinach 13:00- 17:00 dyżur pełni ponadto Prokurator Rejonowy lub Zastępca Prokuratora Rejonowego.

Obszar właściwości Prokuratury Rejonowej Wrocław Stare Miasto: część miasta Wrocław w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Stare Miasto.
Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Śródmieście
ul. Podwale 28
50-040 Wrocław
tel. (71) 371 81 32 - 39, 371 81 43 - 46
fax: (71) 371 81 31
e-mail: srodmiescie@prokuratura.wroclaw.pl

Prokurator Rejonowy: Wojciech Ogiński

Z-ca Prokuratora Rejonowego: Iwona Rogowska

Godziny urzędowania: 7:30 - 15:30

We wtorki w godzinach 16:00- 17:00 dyżur pełni ponadto Prokurator Rejonowy lub Zastępca Prokuratora Rejonowego.

Obszar właściwości Prokuratury Rejonowej Wrocław Śródmieście:
część miasta Wrocław w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Śródmieście.
Prokuratura Rejonowa w Miliczu
ul. Grota Roweckiego 5
56-300 Milicz
tel./ fax. 071 384 20 59
e-mail: milicz@prokuratura.wroclaw.pl

Prokurator Rejonowy: Zbigniew Przysiężny

Z-ca Prokuratora Rejonowego: Arleta Pawłowska

Godziny urzędowania: 8:00 - 16:00

W środy w godzinach 8:00- 17:00 dyżur pełni ponadto Prokurator Rejonowy lub Zastępca Prokuratora Rejonowego.

Obszar właściwości Prokuratury Rejonowej w Miliczu:
gminy Cieszków, Krośnice i Milicz.
Prokuratura Rejonowa w Oleśnicy
ul.Chopina 2
56-400 Oleśnica
tel. (71) 314 30 52-53
fax. (71) 314 39 07
e-mail: olesnica@prokuratura.wroclaw.pl

Prokurator Rejonowy: Dorota Brustman

Z-ca Prokuratora Rejonowego: Marcin Firko

Godziny urzędowania: 7:30 - 15:30
Prokurator Rejonowy lub jego Zastępca przyjmuje interesantów w godzinach od 9:00 do 14:00. Ponadto raz w tygodniu, w środę, Prokurator Rejonowy lub jego Zastępca przyjmują interesantów po godzinach urzędowania od godziny 15:30 do godziny 16:30.
Obszar właściwości Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy: miasto Oleśnica oraz gminy: Bierutów, Długołęka, Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, Międzybórz, Oleśnica, Syców i Twardogóra.
Prokuratura Rejonowa w Oławie
ul. 1 Maja 41
55-200 Oława
tel. (71) 313 40 11 (12)
fax: (71) 313 33 64
e-mail: olawa@prokuratura.wroclaw.pl

Prokurator Rejonowy: Renata Procyk - Jończyk

Z-ca Prokuratora Rejonowego: Małgorzata Rosińska

Godziny urzędowania: 7:30 - 15:30

W poniedziałek w godzinach od 7:30- 17:00 dyżur pełni ponadto Prokurator Rejonowy lub Zastępca Prokuratora Rejonowego.

Obszar właściwości Prokuratury Rejonowej w Oławie: miasto Oława oraz gminy: Czernica, Domaniów, Jelcz-Laskowice, Oława i Święta Katarzyna.
Prokuratura Rejonowa w Strzelinie
ul. Bolka I Świdnickiego 6
57-100 Strzelin
tel. 071 392 48 00 - 01
fax: 071 392 23 00
e-mail: strzelin@prokuratura.wroclaw.pl
Prokurator Rejonowy: Ewa Majka - Sobolewska

Z-ca Prokuratora Rejonowego: Barbara Szczepańska

Godziny urzędowania: 7:45 - 15:45

W poniedziałek do godziny 16:45 dyżur pełni ponadto Prokurator Rejonowy lub Zastępca Prokuratora Rejonowego.

Obszar właściwości Prokuratury Rejonowej w Strzelinie:
gminy: Borów, Jordanów Śląski, Kondratowice, Przeworno, Strzelin i Wiązów.
Prokuratura Rejonowa w Środzie Śląskiej
ul. Parkowa 1
55-300 Środa Śląska
tel. 071 396 04 40, 071 317 31 46
fax: 071 317 34 55
e-mail: srodaslaska@prokuratura.wroclaw.pl

Prokurator Rejonowy: Zbigniew Żarkowski

Z-ca Prokuratora Rejonowego: Marek Rogowski

Godziny urzędowania: 7:30 - 15:30

W środy w godzinach 8:30- 17:00 dyżur pełni ponadto Prokurator Rejonowy lub Zastępca Prokuratora Rejonowego.

Obszar właściwości Prokuratury Rejonowej w Środzie Śląskiej:
gminy Kąty Wrocławskie, Kostomłoty, Malczyce, Mietków, Miękinia i Środa Śląska.
Prokuratura Rejonowa w Trzebnicy
ul. Matejki 1
55-100 Trzebnica
tel. 071 312 03 21, 71
fax: 071 387 15 43
e-mail: trzebnica@prokuratura.wroclaw.pl

Prokurator Rejonowy: Leszek Wojtyła

Z-ca Prokuratora Rejonowego: Tadeusz Tratkowski

Godziny urzędowania: 8:00 - 16:00

W poniedziałki w godzinach 8:00- 17:00 dyżur pełni ponadto Prokurator Rejonowy lub Zastępca Prokuratora Rejonowego.

Obszar właściwości Prokuratury Rejonowej w Trzebnicy:
gminy Oborniki Śląskie, Prusice, Trzebnica, Wisznia Mała, Zawonia i Żmigród.
Prokuratura Rejonowa w Wołowie
ul. Wojska Polskiego 2
56-100 Wołów
tel. 071 389 36 60
fax: 071 389 23 12
e-mail: wolow@prokuratura.wroclaw.pl

Prokurator Rejonowy: Tadeusz Potoka

Z-ca Prokuratora Rejonowego: Ryszard Ossowski

Godziny urzędowania: 7:30 - 15:30

W poniedziałek w godzinach 7:30- 16:30 dyżur pełni ponadto Prokurator Rejonowy lub Zastępca Prokuratora Rejonowego.

Obszar właściwości Prokuratury Rejonowej w Wołowie:
gminy Brzeg Dolny, Wińsko i Wołów.


Kontakt:
WITWICKA Zakład Pogrzebowy Bożena Witwicka
55-040 Krzyżowice ul. Główna 14
filia 50-558 Wrocław ul. Borowska 254
filia 50-008 Wrocław ul. Kościuszki 67/1A (róg Gwarnej)
tel: 71 889 00 60
e-mail: biuro@zakladpogrzebowy24.pl

przewóz zmarłych | organizacja styp pogrzebowych | kremacja zmarłych | oferta zakładu pogrzebowego | usługi pogrzebowe