Czym jest akt zgonu i jak go uzyskać

Śmierć bliskiej osobny wiąże się ze smutkiem i wielkim poczuciem straty. Jednakże i w tak trudnym dla nas momencie musimy zająć się również sprawami formalnymi związanymi z pożegnaniem zmarłego – znalezieniem odpowiedniego zakładu pogrzebowego oraz sporządzeniem koniecznej dokumentacji. Podstawowym dokumentem, który należy uzyskać jeszcze przed pogrzebem jest akt zgonu.

Akt zgonu

Akt zgonu najkrócej rzecz ujmując jest aktem stanu cywilnego rejestrującym śmierć bliskiej osoby. Kwestie związane z aktem zgonu reguluje ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego. Skrócony odpis aktu zgonu konieczny jest między innymi w przypadku ubiegania się o zasiłek pogrzebowy. Śmierć należy zgłosić najpóźniej w ciągu trzech dni od dnia śmierci. Jednakże jeśli osoba zmarła na chorobę zakaźną zgłoszenie takiej sytuacji musi zostać dokonane w ciągu 24 godzin od nastąpienia zgonu. W akcie zgonu zgodnie z artykułem 67 i 68 wyżej wymienionej ustawy musi znaleźć się nazwisko oraz nazwisko rodowe, imiona, stan cywilny, miejsce urodzenia i zamieszkania. Ale również data, godzina i miejsce zgonu lub znalezienia zwłok, dane małżonka oraz rodziców osoby zmarłej. Znajdują się tam także informacje os tyczące imion, nazwiska i miejsca zamieszkania osoby zgłaszającej zgon lub dotyczące szpitala, albo zakładu, w którym nastąpiła śmierć.

Jak uzyskać akt zgonu

Akt zgonu wyrabia się w Urzędzie Stanu Cywilnego w miejscowości, w której doszło do śmierci. Osobami zobowiązanymi do zgłoszenia śmierci w Urzędzie Stanu Cywilnego są przede wszystkim małżonek lub dzieci zmarłego. Jeśli nie jest to możliwe zgłoszenia powinni dokonać kolejno najbliżsi krewni lub powinowaci, osoby zamieszkujące lokal, w którym nastąpił zgon, osoby będące przy śmierci. Jeżeli śmierć nastąpiła w szpitalu lub innym zakładzie, jednostki te są zobligowane do pisemnego zgłoszenia zgonu. Aby móc uzyskać akt zgonu wymaganych jest kilka dokumentów. Przede wszystkim karta zgonu wydawana przez służbę zdrowia, dowód osobisty oraz podanie o wydanie 3 bezpłatnych odpisów skróconych aktu zgonu. W przypadku mężczyzn do 50 roku życia może okazać się konieczna książeczka wojskowa, a jeśli zgłaszamy śmierć dziecka – odpis aktu urodzenia.