Jak przygotować nekrolog?

Organizując pochówek, powinniśmy zadbać również o to, aby informacja o pogrzebie została upubliczniona i dotarła do jak najszerszego grona osób, które mogą być zainteresowane wzięciem udziału w uroczystości pożegnania zmarłego. W tym celu należy przygotować nekrolog.

Jakie informacje powinny znaleźć się w nekrologu?

Przede wszystkim nie należy mylić nekrologu z klepsydrą. To dwie różne formy pisemnego informowania o śmierci. Nekrolog z jednej strony rozpowszechnia publicznie informację o śmierci danej osoby, z drugiej zaś zawiera dane dotyczące uroczystości pogrzebowej. Z tego też powodu należy umieścić w nim następujące informacje:

  • imię i nazwisko zmarłego,
  • dokładne miejsce pogrzebu,
  • dokładną godzinę rozpoczęcia uroczystości pogrzebowych.

W nekrologu najczęściej umieszczane są także kondolencje dla rodziny i bliskich zmarłego. Niekiedy pojawiają się też wzmianki odnoszące się do życia zmarłego, np. okoliczności śmierci czy informacje o miejscu pracy lub osiągnięciach. Nekrolog można więc uznać za formę komunikatu, zawiadomienia, a jednocześnie ostatniego pożegnania.

Charakterystyczne dla nekrologu jest ujawnienie nadawcy komunikatu. W tym przypadku zwykle umieszczane jest nie tylko imię i nazwisko, ale również zwrot określający relację ze zmarłym lub więzi rodzinne. Przykładowo, “Kochanego Tatę i Dziadka żegnają…” lub “Zawiadamiają pogrążeni w żałobie żona, dzieci, wnuki…”.

Gdzie należy opublikować nekrolog?

Do niedawna nekrologi publikowane były wyłącznie przez gazety. I nadal jest to jedno z najważniejszych nośników, w których publikowane są informacje o śmierci i organizowanych pogrzebach. Współcześnie jednak nie można zapominać również o Internecie, gdzie także należy zamieścić nekrolog. Większość gazet najczęściej prowadzi swoje serwisy internetowe, dlatego warto zapytać o rozszerzony pakiet, obejmujący zarówno wydanie papierowe, jak i wirtualne.

Organizacja pogrzebu zwykle spoczywa na bliskich osobach, które w obliczu tak tragicznego wydarzenia muszą dopełnić bardzo wielu niezbędnych formalności. I chociaż obowiązków związanych z pochówkiem jest bardzo wiele, nie powinniśmy zapominać o nekrologu. Dzięki temu w pogrzebie będą mogły wziąć udział nawet te osoby, które nie były blisko związane z rodziną, a jednak znały zmarłego i są zainteresowane wzięciem udziału w ostatnim pożegnaniu.