Jak zorganizować pogrzeb?

Śmierć zmarłego to najczęściej bardzo smutne doświadczenie dla bliskich mu osób. Niestety to właśnie na nich spoczywa obowiązek przygotowania pogrzebu. Warto potraktować to wydarzenie jako ostatnią szansę na uroczyste pożegnanie ze zmarłym i oddanie mu stosownej czci.

Oprócz wzniosłego wymiaru uroczystości, organizacja pogrzebu tradycyjnego wiąże się z koniecznością zgromadzenia niezbędnych dokumentów oraz dopełnienia formalności zgodnie z obowiązującym prawem. Warto więc dowiedzieć się, jak krok po kroku wygląda cały proces przygotowania zmarłego do uroczystości pożegnalnej.

Organizacja pogrzebu — krok po kroku

  • Wstępem do podjęcia jakichkolwiek działań jest oficjalne stwierdzenie zgonu przez lekarza. Gdy do zgonu dochodzi w domu, należy najpierw skontaktować się z lekarzem, który po wstępnych oględzinach potwierdzi ustanie funkcji życiowych i wystawi kartę zgonu. Gdy śmierć nastąpi w wyniku nagłego wypadku, zazwyczaj wzywany jest lekarz pogotowia ratunkowego. Z uwagi na fakt, że karty zgonu nie można sporządzić na miejscu wypadku, przygotowywane jest specjalne stwierdzenie zgonu. Z tym dokumentem należy się udać do właściwego lekarza, który wystawi oficjalną kartę zgonu. Jeżeli zgon nastąpił w szpitalu, należy zgłosić się do odpowiedniego ruchu chorych, w którym odbierzemy kartę zgonu.
  • Wraz z kartą zgonu należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego, gdzie sporządzony zostanie akt zgonu.
  • Kolejny etap to wybór zakładu pogrzebowego, który przewiezie ciało zmarłego do kostnicy. Warto jest korzystać z usług firm, które specjalizują się w kompleksowej obsłudze, dzięki czemu będziemy mogli zamówić również usługi przeprowadzenia ceremonii pogrzebowej.
  • Udając się do zakładu pogrzebowego, również należy zabrać ze sobą stosowane dokumenty, tj. kartę zgonu, dowód osobisty zmarłego i współmałżonka osoby zmarłej, zaświadczenie z zakładu pracy lub ostatni odcinek emerytury/renty. Następnie należy wyznaczyć datę pogrzebu, wyznaczyć miejsce pochówku oraz określić rodzaj obrządku religijnego.