Jak przebiega pogrzeb świecki?

Przebieg pogrzebu świeckiego w dużej mierze zależy od decyzji rodziny oraz przedśmiertnej woli zmarłego, które była przekazana najbliższym ustnie lub została wyrażona w testamencie. Usługi pogrzebowe w tym przypadku są realizowane zgodnie z wcześniej opracowanym planem ceremonii. Najczęściej na pogrzeb świecki decyduje się rodzina osoby niewierzącej. Podczas uroczystości pogrzebowej nie występuje ksiądz, lecz mistrz ceremonii, który zajmuje się również planowaniem przebiegu pochówku.

Kim jest mistrz ceremonii?

Mistrz ceremonii zajmuje się planowaniem oraz prowadzeniem ceremonii pogrzebowej podczas pogrzebu świeckiego. Są to specjaliści, którzy przygotowują scenariusz oraz czuwają nad przebiegiem uroczystości ostatniego pożegnania zmarłego. Mistrz ceremonii ubrany jest w odpowiedni strój. Najczęściej jest to toga, plastron, długie, białe rękawiczki oraz eleganckie, ciemne obuwie.

Scenariusz świeckiej ceremonii pogrzebowej

Jak już zostało wspomniane, przygotowaniem planu świeckiej ceremonii pogrzebowej zajmuje się mistrz ceremonii, konsultując wszystkie ustalenia z najbliższymi zmarłego. Głównym punktem pogrzebu świeckiego jest mowa pożegnalna, którą wygłasza mistrz ceremonii. Zawiera w niej wspomnienia o osobie zmarłej, często wskazując na jej zasługi i dokonania.

Oprócz przemówienia bardzo ważnym elementem większości pogrzebów świeckich jest muzyka, recytacja poezji funeralnej i przemówienia bliskich. Ostatni etap ceremonii pogrzebowej stanowią pożegnania członków rodziny i przyjaciół, a następnie złożenie ciała do grobu. Po złożeniu ciała do grobu nadchodzi czas na finalne przemówienie mistrza ceremonii, który dziękuje wszystkim zgromadzonym na cmentarzu za przybycie.

Pogrzeb świecki na cmentarzu wyznaniowym

Warto podkreślić, że w większości przypadków świeckie ceremonie pogrzebowe odbywają się na cmentarzach wyznaniowych. Taką uroczystość można przeprowadzić, konsultując ją wcześniej z proboszczem parafii, na której terenie cmentarz jest usytuowany. Co więcej, pozwolenie proboszcza jest wymagane również w kwestii samego pochówku niewierzącego zmarłego. Z tego powodu osoby niewierzące bardzo często chowane są na cmentarzach komunalnych.