Śmierć w domu – postępowanie po zgonie bliskiego

Śmierć bliskiego w domu jest bardzo dużym przeżyciem dla domowników. To niezmiernie bolesna chwila, niemniej jednak bliscy muszą pamiętać o tym, że należy wówczas dopełnić kilku procedur i formalności pośmiertnych, związanych m.in. ze stwierdzeniem zgonu i przygotowaniem do pochówku.

Śmierć w domu. Jak należy się zachować?

Śmierć w domu najczęściej następuje w wyniku starości lub długiej choroby, znacznie rzadziej powodem jest nagły wypadek (chociaż i takie sytuacje się zdarzają). W każdym przypadku jednak zobligowani jesteśmy do zawiadomienia pogotowia ratunkowego lub lekarza pierwszego kontaktu. Zwykle jest to moment, który wiąże się z niezwykle mocnym przeżyciem, wręcz szokiem, dlatego też jeśli pozostajemy w domu sami ze zmarłym, powinniśmy jak najszybciej zawiadomić inną osobę – członka rodziny lub najbliższego sąsiada. W obliczu tak smutnego wydarzenia nikt nie powinien pozostawać sam. Szczególnie że trzeba będzie jeszcze dopełnić kilku niezbędnych formalności.

Lekarz lub osoba do tego uprawniona stwierdza zgon i wypisuje protokół oraz kartę zgonu. Następnie powinniśmy wybrać i skontaktować się z zakładem świadczącym usługi pogrzebowe. Warto przy tym pamiętać, że bardzo często to właśnie zakład pogrzebowy może załatwić w naszym imieniu większość formalności pośmiertnych i związanych organizacją pochówku.

Kartę zgonu warto skserować kilkukrotnie, ponieważ będzie nam ona potrzebna podczas załatwiania spraw urzędowych. Czeka nas wizyta w Urzędzie Stanu Cywilnego, gdzie trzeba wyrobić skrócony odpis aktu zgonu. Do wyrobienia odpisu potrzebujemy kartę zgonu, dowód osobisty zmarłego, dowód osobisty osoby odpowiedzialnej za organizację pogrzebu.

Aby skorzystać z usług pogrzebowych, powinniśmy dostarczyć do zakładu kartę zgonu, zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu lub ostatni odcinek renty bądź emerytury zmarłego, dowód osobisty zmarłego.

Za usługi pogrzebowe możemy zapłacić zakładowi w kilku formach. Najczęściej jest to przelew, gotówka lub raty. Co więcej, można nawet wystawić zakładowi upoważnienie, na mocy którego będzie mógł on odebrać zasiłek pogrzebowy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.