Śmierć w szpitalu – kto i w jaki sposób odbiera zwłoki?

Kiedy tracimy bliską osobę w wyniku śmierci w szpitalu, zwykle pojawiają się wątpliwości, co właściwie dzieje się wówczas ze zwłokami i jak należy postąpić, by odebrać je z placówki.

Przede wszystkim należy pamiętać, że zasady postępowania ze zwłokami w szpitalu są uwarunkowane przez przepisy prawa, a szczegółowe procedury postępowania zwykle znajdują się w regulaminie szpitala. Oczywiście zawsze ciało powinno być traktowane z należytym szacunkiem przez personel szpitalny.

Niezbędne procedury po zgonie w szpitalu

Oczywiście jak w każdym innym przypadku niezbędne jest stwierdzenie zgonu przez lekarza, a następnie wypełnienie karty skierowania zwłok do chłodni. Zwykle pielęgniarka umieszcza też na dłoni lub stopie zmarłego specjalny identyfikator ciała. Przez czas dopełniania wszystkich formalności zwłoki są przechowywane w specjalnie przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu. Dopiero po tym czasie można przygotowywać je do przewiezienia.

Zwłoki osoby zmarłej mogą zostać wydane ze szpitala wyłącznie osobie lub instytucji uprawnionej po dokonaniu identyfikacji. Identyfikacja zostaje udokumentowana w świadectwie identyfikacyjnym. Przed wydaniem zwłok należy je odpowiednio przygotować poprzez umycie i okrycie. Warto przy tym pamiętać, że czynności przygotowawcze w szpitalu nie obejmują ubrania ciała. Tym powinni zająć się bliscy lub zakład pogrzebowy.

Zgodnie z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych zwłoki mogą być odebrane przez osobę, która ma prawo pochowania zmarłego. Do osób tych należą:

  • małżonek/małżonka,
  • krewni zstępni,
  • krewni wstępni,
  • krewni boczni do czwartego stopnia pokrewieństwa,
  • powinowaci w linii prostej do pierwszego stopnia.

Zwłoki pacjenta powinny być odebrane przez bliskich w ciągu maksymalnie 72 godzin. Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej mogą pozostać w chłodni dłużej niż 72 godziny, ale tylko w wyjątkowych sytuacjach, takich jak m.in.:

  • brak możliwości wcześniejszego odebrania przez bliskich z przyczyn losowych,
  • brak zgody prokuratora na odbiór i pochówek, jeśli w związku ze zgonem wszczęte jest dochodzenie lub śledztwo.