Transport zwłok z Niemiec do Polski – o czym warto wiedzieć?

W Niemczech żyje i pracuje bardzo wielu Polaków. W przypadku ich śmierci bliscy zastanawiają się, w jaki sposób przetransportować ich zwłoki do kraju. Kto powinien się tych zająć? Jakie formalności należy dopełnić? Oto kilka wskazówek.

Transport zwłok z Niemiec – niezbędne formalności

Zgodnie z niemieckimi procedurami prawnymi pogrzeb lub kremacja powinny odbyć się w ciągu 96 godzin od śmierci. W przypadku konieczności transportu zwłok poza granice Niemiec obowiązują nieco inne przepisy.

Jeśli śmierć nastąpiła w niemieckim szpitalu, bliscy powinni ubiegać się o międzynarodowy akt zgonu, a także zwrócić się do danej jednostki medycznej z informacją o międzynarodowym przewozie zwłok (aby uniknąć przekazania zwłok do niemieckiego zakładu pogrzebowego, za który należy dodatkowo zapłacić). Następnie należy nawiązać współpracę z wybranym zakładem pogrzebowym, który zorganizuje od strony praktycznej transport zwłok z Niemiec.

W kwestiach finansowych warto pamiętać, że w Niemczech nie możemy się starać o typowy zasiłek pogrzebowy, ponieważ nie istnieją w tym kraju tego rodzaju świadczenia. Zmarły powinien mieć stosowne ubezpieczenie. Jeśli go nie ma, nie przysługuje mu żaden zasiłek ze strony niemieckiej.

Rodzina musi pokryć koszty we własnym zakresie. Można jednak wystąpić o zasiłek na pokrycie kosztów pochówków, jeśli bliscy nie są w stanie ich pokryć lub mają zbyt niskie dochody. Warto dodać, że oczywiście państwo niemieckie może zająć się za nas w tej kwestii, ale trzeba liczyć się z tym, że w późniejszym czasie będzie dochodzić zwrotu tych kosztów od spadkobierców.

Jak przetransportować zwłoki do Polski?

Optymalnym sposobem na szybkie zorganizowanie pochówku oraz uniknięcie ewentualnych kosztów ze strony niemieckiej jest szybkie nawiązanie współpracy z polskim zakładem pogrzebowym, który świadczy usługi z zakresu transportu zwłok. Wówczas do zakładu pogrzebowy w naszym imieniu przejmuje wszystkie obowiązki związane z przygotowaniem zmarłego i przewiezieniem do wyznaczonego miejsca w kraju.

Koszt takich usług zależy nie tylko od wybranego zakładu, ale m.in. od miejsca, z którego i do którego będzie przewożone ciało.