Jak wygląda pogrzeb świecki?

1
(1)

Pogrzebów świeckich nie prowadzą księża. Rola przewodnika uroczystości spoczywa na mistrzu ceremonii, który dba o prawidłowy przebieg pochówku i zachowanie scenariusza. W naszym kraju pogrzebów świeckich odbywa się niewiele, ale w ostatnich czasach widać tendencję wzrostową. Pogrzeby świeckie, czyli niepodlegające obrządkom religijnym, odbywają się coraz częściej

Mistrz ceremonii w pogrzebie świeckim

Jak już zostało wspomniane, nad przebiegiem pogrzebu świeckiego czuwa mistrz ceremonii. Najczęściej jest on ubrany bardzo skromnie — w prostą, czarną togę, białe rękawiczki, czarne buty i plastron, a niekiedy także cylinder.

Do zadań mistrza ceremonii należy m.in. przygotowanie rodziny do uroczystości pożegnania zmarłego. Najczęściej na podstawie rozmów z najbliższymi zmarłego mistrz przygotowuje mowę pogrzebową, która następnie przedstawiana jest rodzinie. Cała idea pogrzebu świeckiego opiera się na uczczeniu pamięci po zmarłym, stąd też każdy element ceremonii ma nawiązywać do tego, jaką był osobą za życia. Dobór muzyki, kwiatów, anegdot w mowie pogrzebowej, a czasami nawet kolor ubrań uczestników pogrzebu determinowany jest właśnie sposobem bycia i preferencjami osoby zmarłej. Warto pamiętać, że pogrzeby świeckie skupiają się przede wszystkim na zmarłym, a także jego rodzinie.

Jak przebiega pogrzeb świecki?

Przebieg pogrzebu świeckiego nie jest ściśle regulowany żadnymi narzuconymi regułami, najczęściej zależy od oczekiwań rodziny lub osoby zmarłej, jeśli za życia przygotowała stosowne rozporządzenia. Uroczystość najczęściej składa się z dwóch części: pożegnania w domu pogrzebowym, a następnie odprowadzenie do grobu.

Podczas ostatniego pożegnania zmarłego bardzo często rozbrzmiewa jego ulubiona muzyka. Pogrzeb zwykle rozpoczyna się od powitania wszystkich uczestników, a następnie wygłaszana jest mowa pogrzebowa w imieniu rodziny. Mowę pogrzebową wygłasza mistrz ceremonii, ale także członkowie rodziny, przyjaciele czy bliskie osoby. W obecnych czasach niekiedy dodatkowo wyświetlane są prezentacje dotyczące zmarłego, zdjęcia czy nawet filmy z jego udziałem. Bardzo często ważnym elementem pogrzebów świeckich są krótkie koncerty okolicznościowe.

Drugim etapem jest przejście w kondukcie żałobnym do miejsca pochówku, gdzie następuje ostateczne pożegnanie ze zmarłym. Jego ciało zostaje złożone do grobu. Odbywają się również podziękowania za przybycie na pogrzeb, niekiedy podawane są też inne informacje ważne dla rodziny, np. zaproszenie na stypę.

Coraz więcej firm, świadczących usługi pogrzebowe, oferuje przeprowadzenie pogrzebów świeckich. Jest to ogromna pomoc dla rodziny, która powierza w ręce profesjonalistów czuwanie nad organizacyjnym przebiegiem ceremonii.

Średnia 1 / 5. Liczba głosów: 1

kwiaty pogrzebowe