Kto zajmuje się stwierdzeniem zgonu

Lekarz czy koroner – kto stwierdza zgon

W Polsce instytucja koronera nie występuje. Prawodawstwo do stwierdzenia zgonu, orzeczenia jego czasu i przyczyny (także ustalenia, czy śmierć nastąpiła z powodów naturalnych) wyznacza lekarza medycyny sądowej. Zdolność taką mają również lekarze domowi i pogotowia ratunkowego. Stwierdzenie zgonu jest niezbędne do rozpoczęcia formalności pogrzebowych.

Niestety, coraz częściej słychać, że pogotowie odmawia przyjechania do zmarłego w celu dopełnienia procedury orzeczenia zgonu. Dlatego niektóre miejscowości na własne potrzeby powołują tzw. koronera miejskiego. Nie ma on jednak nic wspólnego z instytucją koronera znaną z systemów prawnych krajów anglosaskich, gdzie orzeka on o zgonach z przyczyn nienaturanych i o podłożu kryminalnym, ponadto prowadzi dochodzenie w przypadku popełnienia zbrodni i uczestniczy w sekcjach zwłok.