Organizacja pogrzebu tradycyjnego i jego koszty

cmentarze_pochowek_tradycyjny

Organizujemy pogrzeby zarówno na cmentarzach komunalnych, jak i parafialnych. Zajmujemy się również kremacją zwłok.

Oprawa ceremonii pogrzebowej

Świadczymy kompleksowe usługi pogrzebowe na terenie Wrocławia i okolic. Wynajmujemy autokar dla uczestników ceremonii pogrzebowej. Zapewniamy oprawę muzyczną ceremonii przez skrzypka lub trębacza.

Formalności związane z pogrzebem

Młody i wykwalifikowany personel naszego domu pogrzebowego odpowie Państwu na wszystkie pytania dotyczące organizacji pogrzebu, udzieli informacji związanych z cmentarzem oraz z innymi sprawami, pomoże przy wypełnianiu dokumentów potrzebnych do ZUS-u, KRUS-u. Oszacuje także, ile będą wynosić koszty organizacji pogrzebu, w zależności od wybranej formy pochówku, rodzaju trumny itp.
Zdając sobie sprawę, w jak trudnej sytuacji znaleźli się bliscy zmarłej osoby, zobowiązujemy się do wzięcia odpowiedzialności za uzyskanie niezbędnych dokumentów zezwalających na zorganizowanie ceremonii pogrzebowej i pochówku. Po dostarczeniu karty zgonu wystawianej przez lekarza i aktu zgonu wystawianego przez pracownika Urzędu Stanu Cywilnego właściwego ze względu na miejsce zgonu, możemy przystąpić do przygotowań pogrzebowych. Dysponując tymi dokumentami mamy prawo do przewiezienia ciała do chłodni. Po ustaleniach z rodziną zmarłego przystępujemy do załatwiania dalszych formalności związanych z pochówkiem oraz otrzymaniem zasiłku pogrzebowego.

ZASIŁEK POGRZEBOWY

Zasiłek pogrzebowy można przyznać osobie, która pokryła koszty pogrzebu zmarłego. Zasiłek przysługuje po śmierci ubezpieczonego lub osoby, która pobierała zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne czy zasiłek macierzyński. Zasiłek pogrzebowy może przysługiwać również pracodawcy, gminie, powiatowi, domowi pomocy społecznej, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego w przypadku, gdy pokryli oni koszty pogrzebu.

Koszty organizacji pogrzebu

Bez względu na to, czy wybiorą Państwo pogrzeb tradycyjny, czy kremację zwłok, nasz Zakład Pogrzebowy we Wrocławiu prowadzi rozliczenia również bezgotówkowe. Posiadamy możliwość rozliczenia się za pomocą kart płatniczych, mając na uwadze sytuację w jakiej znajduje się rodzina zmarłego. Dokładamy starań, by koszty ceremonii pogrzebowej nie przekroczyły kwoty zasiłku pogrzebowego. Jeżeli jednak zdarzy się tak, iż kwota za usługi pogrzebowe przewyższy kwotę zasiłku, zapewniamy Państwu dogodny układ ratalny na zakupioną kompleksową usługę pogrzebową lub towar (pomnik, grobowiec) ze spłatą do 36 miesięcy.

Pochówek tradycyjny na terenie Wrocławia i okolic

W celu świadczenia kompleksowych usług związanych z pochówkiem tradycyjnym nawiązaliśmy współpracę z zakładami pogrzebowymi spoza Wrocławia. Pochówek odbywać się może na terenie wszystkich wrocławskich cmentarzy (Osobowice, Psie Pole, Grabiszyn, Leśnica, Jerzmanowo, Pawłowice)
Oprócz organizacji pogrzebów we Wrocławiu organizujemy również pochówki w gminie Kobierzyce (cmentarze: Bielany Wrocławskie, Magnice, Tyniec Mały, Kobierzyce, Tyniec N/Ślężą, Wierzbice) oraz na obszarze gmin Żórawina, Kąty Wrocławskie.