Najważniejszym dokumentem, który należy uzyskać jest akt zgonu. Sporządza go i wydaje Urząd Stanu Cywilnego, właściwy dla miejsca śmierci danej osoby. Warto również wiedzieć, że rodzina ma prawo ubiegać się o przyznanie tzw. zasiłku pogrzebowego. W tym celu powinna dostarczyć odpowiednio wypełnione dokumenty do ZUS lub KRUS.

Poniżej znajdą Państwo dokumenty do pobrania ułatwiające zorganizowanie pochówku. W razie jakichkolwiek pytań służymy radą i doświadczeniem.

pile-documents-desk_101448-260