Zakład Pogrzebowy WITWICKA świadczy usługi z zakresu ekshumacji zwłok na terenie wszystkich wrocławskich nekropolii. Należy pamiętać, że zgodnie z prawem krajowym i przepisami ustanowionymi przez Państwową Inspekcję Sanitarną ekshumację można wykonywać jedynie w godzinach porannych pomiędzy 16 października a 15 kwietnia.

W szczególnych przypadkach, kiedy rodzina chciałaby przenieść zwłoki w innym terminie, istnieje możliwość wystąpienia o specjalne pozwolenie do Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego.

Rose on tombstone.

Na czym polega ekshumacja zwłok?

Jest to procedura polegająca na wydobyciu zwłok lub doczesnych szczątków ludzkich z grobu, celem przeniesienia ich do nowego miejsca spoczynku. Rodziny zmarłych decydują się na to, kiedy pragną, aby szczątki Bliskich znajdowały się bliżej ich miejsca zamieszkania lub gdy chcą umieścić szczątki kilku osób w jednej mogile. Jest to czynność niezwykle delikatna i wymagająca zachowania najwyższych standardów sanitarnych.

W zależności od tego, jak dużo czasu upłynęło od śmierci osoby, której szczątki mają zostać poddane ekshumacji, stosuje się dwie metody:
przed okresem mineralizacji – trumnę wydobywa się z grobu, następnie umieszcza ją w specjalnej, szczelnie zamykanej skrzyni ekshumacyjnej,
po okresie mineralizacji – szczątki i resztki trumny umieszcza się w trumnie ekshumacyjnej. Nową trumnę wkłada się do specjalnego worka, który jest szczelnie zamykany i odporny na uszkodzenia.

Podczas przeprowadzania opisywanych czynności nasi pracownicy ubrani są w specjalną odzież ochronną i wyposażeni są we wszelkiego typu akcesoria. Dodatkowo otwarcie grobu odbywa się zawsze w obecności zarządcy cmentarza i Inspektora Sanitarnego. Obecność rodziny nie jest konieczna, ale oczywiście możliwa.

Zwyczajowo całą operację przeprowadza się w godzinach porannych pod ścisłym nadzorem Inspektora Sanitarnego. Otwierane miejsce pochówku zabezpieczane jest specjalistycznymi matami, które są nasączone środkami dezynfekcyjnymi. Pomaga to pochłonąć wszelkiego rodzaju lotne substancje, które mogą wydobywać się z mogiły.

Jaki jest koszt ekshumacji zwłok we Wrocławiu?

Koszt ekshumacji w naszym zakładzie pogrzebowym, wykonywanej na cmentarzach Wrocławia i okolic, waha się w okolicach 2000 PLN. W cenie tej zawarte są wszystkie czynności i formalności.

Skompletujemy dla Państwa całą potrzebną dokumentację i dostarczymy do zarządców odpowiednich cmentarzy.

W celu wykonania indywidualnej wyceny prosimy skontaktować się z naszym zakładem pogrzebowym telefonicznie lub osobiście.

koszt ekshumacja wroclaw witwicka