Zakład Pogrzebowy WITWICKA prowadzi działalność gospodarczą na terenie Gminy Kobierzyce od 1973 r., dlatego też posiada doskonałą znajomość wszystkich cmentarzy wraz z obyczajami panującymi na nich. Miejsca pochówków znajdują się w takich miejscowościach jak Krzyżowice, Kobierzyce, Bielany Wrocławskie, Tyniec Mały, Magnice, Wierzbice, Tyniec Nad Ślężą.

Przez kilka ostatnich lat, w Krzyżowicach, Kobierzycach i pozostałych miejscowościach cmentarze zostały skomunalizowane. Zarządca cmentarzy (Gmina Kobierzyce) w obecnej chwili nie pobiera opłat za miejsca grzebalne (groby tradycyjne, dziecinne i urnowe).

Zakład Pogrzebowy Kobierzyce

Adres:

Krzyżowice, ul. Główna 14
55-040 Kobierzyce

Numer kontaktowy: 71 3118440 

Godz. otwarcia biura

pon. - pt. : 8:00 - 16:00

Usługi pogrzebowe Krzyżowice, Kobierzyce

Do ewidencji cmentarza, potrzebna jest karta zgonu potwierdzona przez Urząd Stanu Cywilnego, który wystawił akt zgonu. Jest to ta część, która zostaje nam po wizycie w USC w raz z aktami zgonu. Proces ewidencji jest dość żmudny i długotrwały, dlatego trwa to wszystko dość długo, ale sukcesywnie posuwamy się do przodu.

Zakład Pogrzebowy Witwicka w Kobierzycach i Krzyżowicach

Zakład Pogrzebowy WITWICKA, którego biuro mieści się w gminie Kobierzyce, w miejscowości Krzyżowice przy ul. Głównej 14,
świadczy następujące usługi pogrzebowe:

 • organizacja pogrzebów – tradycyjnych oraz kremacyjnych,
 • całodobowe eksportacje Zmarłych do chłodni,
 • ekshumacje wykonywane na cmentarzach komunalnych oraz parafialnych,
 • usługi florystyczne,
 • krzyże drewniane,
 • tabliczki na krzyż,
 • trumnę i urnę
 • usługi kamieniarskie,
 • książki oraz poduszki granitowe,
 • garderoba dla zmarłych,
 • transport Zmarłych w Polsce i na świecie,
 • obudowy nagrobne.

Kremacja Kobierzyce, Krzyżowice

Zakład usług pogrzebowych ma wieloletnie doświadczenie w organizacji ceremonii pogrzebowych kremacyjnych. Dla rodzin mieszkających w Kobierzycach i Krzyżowicach w naszym biurze przygotowany jest bogaty wybór różnego rodzaju urn. Pogrzeby kremacyjne realizujemy na wszystkich cmentarzach w Kobierzycach, Krzyżowicach i okolicy.

Pogrzeby kremacyjne – urnowe są coraz częściej wybierane ze względu na możliwość dochowania urny z prochami do istniejącego grobu.

Pomoc w formalnościach pogrzebowych

Zapewniamy również pomoc w dopełnianiu formalności urzędowych oraz wszelkie inne wsparcie, tak ważne w bolesnych chwilach po stracie Bliskiej Osoby. Uprzejmie proszę Państwa o dostarczenie do naszej Gminy karty zgonu oraz dokumentu, w którym będą zawarte takie informacje, jak: osoba zajmująca się pochówkiem, obecny dysponent grobu, data oraz adres cmentarza pod którym zostanie odprawiona ceremonia pochówku. Te dokumenty można dostarczyć bezpośrednio do Gminy Kobierzyce ul. Pałacowa 1 pokój nr 7, tel: 71 369 82 24. Dokumenty mogą zostać również dostarczone do naszego zakładu pod następującymi adresami: Nasz zakład pogrzebowy zatroszczy się, aby zostały one przekazane do Gminy. Ekspansja nowych mieszkańców na teren Gminy Kobierzyce, spowodowała szybkie wykorzystanie wolnych miejsc na cmentarzach. Dość szybko zawęziły się nekropolie, co spowodowało brak możliwość rezerwacji pustych (wolnych) miejsc. Dopóki cmentarze nie zostaną powiększone o nowe pola do pochówków, dopóty nie ma możliwości rezerwacji miejsc grzebalnych.

Adresy Parafii w Gminie Kobierzyce

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA DOMASŁAW
Parafia powstała 26 czerwca 2006r. W skład parafii wchodzą następujące miejscowości: Domasław, Księginice, Magnice i Chrzanów, proboszczem jest ks. Aleksander Jasiczek. Pierwsze wzmianki o kościele parafialnym pochodzą z 1288 r. początkowo był świątynią katolicką. Od 1529 r. luterańska rada miasta Wrocławia mianowała na stanowisko administratora protestanckiego kaznodzieję Hansa Berlina. Odtąd kościół w Domasławiu był w rękach ewangelików do 1654 r. nasilająca się wówczas akcja rekatolizacji Śląska prowadzona przez Habsburgów zrodziła reakcję protestantów. Na mocy konwencji z Altranstädt przyjętej 1 września 1707 r. oddano protestantom 121 kościołów, w tym kościół parafialny w Domasławiu. Dopiero po II wojnie światowej kościół w Domasławiu powrócił w ręce katolików i był do roku 2006 kościołem filialnym parafii w Tyńcu Małym. Parafia Rzymskokatolicka św. Wojciecha, Biskupa i Męczennika w Domasławiu Ul. Wrocławska 34B, 55-040 Kobierzyce Tel. 71 725-52-13 Proboszcz – ks. Piotr Frankowski.

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA W TYŃCU NAD ŚLĘŻĄ.
Parafia w Tyńcu nad Ślężą swoim zasięgiem obejmuje Biskupice, Budziszów, Jaszowice, Popowice, Pustków Wilczkowski, Rochowice, Rolantowice i Suchowice. Proboszczem jest ks. Augustyn Szczepanik. Parafia może poszczycić się niezwykle cennym zabytkiem – kościołem w Tyńcu nad Ślężą. Pierwsze wzmianki o nim pochodzą aż z 1189 r., kiedy to stanowił własność zakonu Joannitów. Od 1810 r., po odejściu Joannitów, stał się kościołem parafialnym, a Tyniec nad Ślężą – parafią diecezjalną. Parafia Rzymskokatolicka św. Michała Archanioła Tyniec nad Ślężą, ul. Szkolna 8, 55-040 Kobierzyce tel. 71 390 83 54 Proboszcz – ks. mgr lic. Andrzej Guźniczak.

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA W KOBIERZYCACH.
W skład parafii Kobierzyce wchodzą następujące miejscowości: Kuklice, Królikowice i Nowiny. Proboszczem jest ks. Andrzej Jacak. Początkowo msze święte w Kobierzycach były odprawiane w XIX – wiecznej kaplicy, którą w 1958 r. rozbudowano i przystosowano do tego celu. W 1982 r. rozpoczęto budowę nowej świątyni, a już 4 lata później odprawiono w niej I mszę. W 1995 r. kościół został konsekrowany przez księdza kardynała Henryka Gulbinowicza. W tej uroczystości wziął udział ówczesny prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Wałęsa, który z tej okazji ufundował monstrancję. Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia Matki Boskiej Kobierzyce ul. Polna 1 a 55-040 Kobierzyce tel. 71 311 14 79 Proboszcz – ks. Andrzej Jacak.

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA W BIELANACH WROCŁAWSKICH.
Do parafii należy Ślęza. Proboszczem jest ks. Mirosław Dziegiński. Kościół w Bielanach miał burzliwą historię. Wzmianka o nim pojawia się już w XIV wieku w liście cesarza Karola IV. W XVII wieku kościół powiększono: od strony północnej dobudowano kapliczkę i zakrystię, a od południowej – kruchtę. Hrabia Augustinus Cromaier w 1567 roku ufundował trzy dzwony, niestety zachował się tylko jeden z nich. Podczas najazdu szwedzkiego w 1632 roku katolicy w okolicach Wrocławia byli prześladowani – kościół bielański został im odebrany i przekazany luteranom. Odzyskali go w 1654 roku. W kościele znajdują się organy pochodzące z 1819 roku. Parafia Rzymskokatolicka św. Andrzeja Apostoła Bielany Wrocławskie ul. Wrocławska 30 a 55-040 Kobierzyce tel. 71 311 27 82 Proboszcz – ks. Mirosław Dziegiński Kanonik rezydent – ks. Bronisław Kupper.

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA W WIERZBICACH.
Do parafii należą następujące miejscowości: Cieszyce, Pustków Żurawski, Solna. Gotycki kościół parafialny w Wierzbicach pochodzi z połowy XV wieku i z początku wieku XVI. Znajduje się pośrodku wsi, z każdej strony otoczony murami. W jego wnętrzu, na ołtarzu, znajduje się manierystyczny tryptyk ze sceną Ostatniej Wieczerzy. Ciekawostką są płyty nagrobne oraz epitafia wmurowane w ściany prezbiterium i nawy. Na pobliskim cmentarzu znajduje się XVIII-wieczny sarkofag barona Hildebrada von Hund, a w murze galeria płyt nagrobnych z XVI i XVII wieku. Parafia Rzymskokatolicka Bożego Ciała i Matki Bożej Częstochowskiej Wierzbice pl. Bożego Ciała 1 45 55-040 Kobierzyce tel. 71 390 80 33 Proboszcz kanonik – ks. Leszek Bajorski.

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA W TYŃCU MAŁYM.
W skład parafii wchodzą Biskupice Podgórne, Małuszów, Racławice Wielkie, Żerniki Małe. Proboszczem jest ks. Ireneusz Alczyk. Kościół parafialny Wniebowzięcia NMP w Tyńcu Małym został wzniesiony na początku XVI w. Powiększono go w 1593 r., odrestaurowano w 1752 r. Kościół jest jednonawowy z wieżą przy północnej ścianie prostokątnego prezbiterium, nakryty sklepieniem krzyżowo – żebrowym. We wnętrzu można zobaczyć przyścienne sakramentarium z 1516 r., dwie rzeźby z ok. 1500 r., barokowy ołtarz i ambonę z 2. poł. XVIII w. W zakrystii godne zobaczenia są dwa kielichy z 1695 i z XVIII w. Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny Tyniec Mały ul. Kościelna 5 55-040 Kobierzyce tel. 71 311 80 76 Proboszcz – ks. Ireneusz Alczyk Kanonik – ks. Bronisław Kazak “Jubilat”.