Pogrzeby świeckie to uroczystości, służące godnemu ostatniemu pożegnaniu osób, które nie życzyły sobie – z różnych powodów – aby ich ostatnia droga miała charakter wyznaniowy czy też odniesienia do religii.

Zakład Pogrzebowy Witwicka zawsze przykłada wielką wagę do wypełnienia ostatniej woli Zmarłego oraz do spełnienia życzeń jego rodziny. Wola dotycząca charakteru uroczystości ma dla nas najwyższy priorytet – co oznacza, że czynimy wszystko, aby ją bezwzględnie uszanować.

W organizacji pogrzebów świeckich wspiera nasz zakład pogrzebowy we Wrocławiu Mistrz Ceremonii Pogrzebowej Krzysztof Pawlicki, który wraz z synem Mateuszem Pawlickim przygotowują i prowadzą tego typu uroczystości we Wrocławiu, okolicach oraz w całym województwie dolnośląskim.

Poradnik Zakład Pogrzebowy Witwicka

Ceremonie ostatniego pożegnania, którym przewodniczą, odbywają się najczęściej w eleganckiej sali pożegnań na Grabiszynie. Obiekt ten jest każdorazowo przystosowywany do rodzaju pochówku, jaki ma w nim nastąpić. W przypadku ceremonii świeckich sala ta jest dekororowana stosownie do okazji – bez elementów, które mogłyby mieć jakikolwiek związek z religią.

Mistrz Ceremonii Pogrzebowej dba nie tylko o przygotowanie całej ceremonii, ale także troszczy się o przygotowanie mowy pogrzebowej. Może również podziękować uczestnikom pogrzebu w imieniu rodziny Zmarłego. Każdorazowo uroczystość taka jest realizowana w ścisłej konsultacji z Bliskim Zmarłego tak, aby każdy element był perfekcyjną częścią całości.