Jak wygląda pogrzeb świecki?

Niezależnie od wyznania lub jego braku śmierć bliskiej osoby jest niebywałym ciosem. Jednocześnie nie jesteśmy oszczędzani, ponieważ śmierć pociąga za sobą szereg zadań, które musimy wykonać, by godnie pożegnać bliską nam osobę. Część z nich, takich jak przygotowanie zwłok, kwiatów czy konduktu bierze na siebie zakład pogrzebowy, inne musimy załatwić samodzielnie. Jedną z nich jest decyzja o obrządku w jakim pochowany ma być zmarły. W przypadku osób praktykujących decyzja jest zazwyczaj oczywista, w przypadku ateistów, agnostyków oraz osób wierzących, ale nie odnajdujących się w dogmatach żadnego z funkcjonujących kościołów można przygotować pogrzeb świecki.

Mistrz ceremonii

W przypadku pogrzebu świeckiego osoba duchowna zastąpiona jest przez mistrza ceremonii. Mistrzowie ceremonii są odpowiedzialni za przebieg pogrzebu. Należy podkreślić, że osoby prowadzące pogrzeb kończą zazwyczaj specjalny kurs, gdzie nabywają konieczne umiejętności. Do obowiązków mistrza ceremonii należy rozmowa z rodziną zmarłego, na podstawie której przygotowuje wspomnienie o nieboszczyku. Po napisaniu przemówienia trafia ono do akceptacji rodziny. W trakcie trwania pogrzebu mistrz wygłasza wspomnienie oraz kieruje uroczystością, zgodnie z przygotowanym wcześniej scenariuszem. Osoba prowadząca pogrzeb wyróżnia się od pozostałych żałobników ubiorem. Charakteryzują go czarny garnitur, peleryna, cylinder, muszka oraz białe rękawiczki i koszula.

Ogólny scenariusz pogrzebu świeckiego

Uroczystość najczęściej rozpoczyna się akcentem muzycznym. Następnie następuje przywitanie żałobników oraz wspomnienie o zmarłym. W tej części możliwe jest również wygłoszenie własnych refleksji. Później możemy spodziewać się koncertu okolicznościowego. Najczęściej jest to muzyka klasyczna wykonywana na żywo. Jednakże rodzina zmarłego może zażyczyć sobie ulubionych piosenek zmarłego, w takim wypadku mistrzowie ceremonii odtwarzają je z nośników dźwięku. Świecka ceremonia pogrzebowa kończy się przejściem na cmentarz, gdzie następuje pożegnanie się ze zmarłym i złożenie trumny do grobu. Nie istnieje jeden sztywny scenariusz pogrzebu świeckiego. Może on być dowolnie zmieniany w zależności od życzenia rodziny.