Nekrolog i klepsydra. Podstawowe różnice

Nekrolog i klepsydra to dwie różne rzeczy. Nekrolog jest krótką i podaną do wiadomości publicznej informacją o śmierci danej osoby. Kanałem informacyjnym jest najczęściej lokalna prasa, radio, ewentualnie telewizja. Nekrolog może mieć charakter informacyjny, może również przybrać formę wspomnienia o zmarłym z jednoczesnym złożeniem kondolencji jego najbliższym. Nekrologi publikuje się również w związku z rocznicą śmierci danej osoby, często w powiązaniu z informacją o odprawieniu w intencji zmarłego mszy świętej o charakterze wypominkowym.

Z kolei klepsydra jest rodzajem ogłoszenia rozwieszanego na tablicach informacyjnych (miejskich i parafialnych, szczególnie w okolicy miejsca zamieszkania zmarłego oraz na drzwiach budynku, w którym zmarły mieszkał), związanego z organizacją pogrzebu. Klepsydra przekazuje wiadomość o śmierci oraz o dacie, miejscu i godzinie odprawienia ceremonii pochówku.