Jak wygląda pochówek po kremacji?

Najwięcej pochówków w naszym kraju odbywa się zgodnie z tradycyjnym, katolickim obrządkiem. Z roku na rok zwiększa się jednak liczba dokonywanych kremacji. Ceremonia pogrzebowa z urną różni nieco od tradycyjnej.

Pochówek po kremacji w świetle prawa

W świetle prawa pochówek kremacyjny powinien się odbyć na cmentarzu. Urna może spocząć w grobie ziemnym, murowanym lub katakumbach. Możliwe jest również umieszczenie prochów w kolumbarium. Kolumbaria to specjalne katakumby przeznaczone na urny z prochami, które przechowywane są w odpowiednio wygospodarowanych niszach.

Zgodnie z polskim prawem zwłoki po kremacji mogą być przechowywane wyłącznie na cmentarzu. Rozsypanie prochów w innym miejscu może grozić karą grzywny lub aresztem. Są od tego pewne wyjątki. Urnę można pochować w innym miejscu niż cmentarz wyłącznie, gdy zgodę wyda minister ds. budownictwa w porozumieniu z ministrem zdrowia. Pochówek na morzu może się odbyć jedynie w sytuacji, gdy do śmierci doszło w trakcie rejsu i nie ma możliwości, by zwłoki zostały przetransportowane na ląd w czasie krótszym niż 24 godziny.

Pochówek po kremacji w świetle prawa kanonicznego

Ceremonia pogrzebowa urny z prochami różni się nieco od tradycyjnej. Kościół katolicki kremację zwłok dopuścił do obrządku dopiero w latach 60. XX wieku. Zgodnie z założeniami episkopatu najpierw powinna odbyć się msza święta nad trumną z ciałem zmarłego, a dopiero później może nastąpić proces spopielenia zwłok i złożenia urny na cmentarzu. Dopuszczalne są jednak pewne wyjątki w przypadku szczególnych okoliczności. Gdy śmierć nastąpiła za granicą, możliwe jest dokonanie spopielenia zwłok w innym kraju, a następnie przetransportowanie urny do Polski. Kościół zezwala na wcześniejszą kremację również w sytuacji, gdy rodzina musi dotrzeć do kraju z daleka i potrzebuje na to więcej czasu.